Logo

Nápověda

Pro obchody od shoptetu

 
 

Fakturace a obchodní podmínky

Fakturace

Jak funguje naše fakturace

Do Vaší administrace Vám každý měsíc (čtvrtletí, půlrok, případně jednou ročně nebo jednou za dva roky dle zvolené frekvence plateb) přijde zálohová faktura za naše služby. Fakturu můžete z administrace rovnou zaplatit, nebo si vygenerovat pdf doklad, abyste věděli, za které položky platíte - doporučujeme fakturu zkontrolovat a v případě nesrovnalostí nás kontaktovat na faktury@shoptet.cz.

Jak uhradit fakturu

Fakturu je možné uhradit bankovním převodem na účet 2000522/5500 – Česká republika a 2628225044/1100 – Slovensko (nezapomeňte vyplnit variabilní symbol faktury), nebo je možná úhrada přímo z Vaší administrace přes platební bránu PayU. Není možné zasílat nám trvalý příkaz - každá faktura má jiný variabilní symbol a mohlo by tak dojít k tomu, že bychom platbu nepřiřadili správně, případně ji museli po Vašem upozornění dohledat.

Fakturační den

Toto číslo od 1 do 31 udává den, ke kterému jsou fakturovány veškeré paušály na projektu. Není to datum vystavení faktury, to může být různé v závislosti na tom, kdy se faktura vystaví. Je to číslo které říká, jaký den v měsíci začíná nový fakturační měsíc.

Pokud bude mít Váš projekt například fakturační den „18“ a budeme Vám vystavovat fakturu na září, faktura se vystaví na dobu 18. září až 17. října.

Projekt může mít fakturační den i 1 a v takovém případě se mu budou služby fakturovat vždy od prvního do posledního dne v měsíci - to je případ i všech klientů Shoptetu, kteří si pořídili e-shop před datem 26.10.2012.

Novější projekty pak mohou mít fakturační dny různé. Fakturační den se automaticky vystaví dle data spuštění eshopu. Pokud Váš e-shop například začne fungovat 11.8.2013 bude mu první faktura vystavená na datum 11.8.2013 – 10.9.2013 další na 11.9 – 10.10.

Přehled Vašich faktur

Přehled všech Vašich zálohových faktur a daňových dokladů naleznete přímo ve Vaší administraci. Stačí jít do záložky Název Vašeho účtu - Faktury za eshop. Na následujícím ilustračním obrázku vidíte přehled zálohových faktur (políčko Faktury slouží k zobrazení daňových dokladů, které se generují většinou do 48 hodin po zaplacení faktury). Můžete zde vidět, zda jste fakturu již platili, na jakou částku jsou jednotlivé faktury nebo si je vygenerovat ve formátu pdf. Projekt, který byl převeden z našeho staršího systému Shoptet 3 uvidí i své staré faktury.

Splatnost faktury

Pokud nebude faktura zaplacená v řádném termínu, bude Vám zaslána upomínka. Celkem zasíláme čtyři upomínky - po 3.výzvě následuje smluvní pokuta 100 Kč, 4.výzva je zpoplatněna částkou 200 Kč. Pokud jste si jisti, že jste fakturu zaplatili, kontaktujte nás - mohlo dojít k chybě nebo překlepu v platbě, platbu jsme schopni dohledat. První upomínku zasíláme dva dny po splatnosti, druhou čtyři dny po první, třetí upomínka dojde po dalších deseti dnech. Poslední upomínka platby přichází zhruba po měsíci od data splatnosti.

Platba přes Vaší administraci

Jak jsme již zmínili výše, fakturu můžete zaplatit nejen běžným převodním příkazem, ale také přímo z Vaší administrace. Tuto službu pro nás zabezpečuje PayU. Účet u PayU se liší od našeho účtu uvedeného na faktuře - to je však v pořádku, nemusíte se o svou platbu obávat.

Pokud předáváte své faktury ke zpracování třetím osobám (například účetnímu), doporučujeme mu vytvořit samostatný přístup do vaší administrace /Nastavení - Ostatní nastavení - Uživatelé administrace/, kde přes nový účet umožníte spravovat pouze tyto faktury - do ostatních částí administrace přístup omezíte. Nebudete tak muset všechny faktury pravidelně přeposílat.

Obchodní podmínky

Před provedením ostré objednávky doporučujeme pročíst si pečlivě naše obchodní podmínky. Smlouva na pronájem e-shopu se s námi od 28. 8. 2013 neuzavírá, avšak jednotlivé zakázky se uzavírají prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu, telefonické objednávky nebo e-mailu. Smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel akceptuje objednávku zaslanou uživatelem prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu, nebo e-mailu dle čl. 2.1.5. Akceptací se rozumí též vystavení zálohové faktury poskytovatelem a její odeslání uživateli. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a začíná prvním dnem následujícího fakturačního období po podání písemné, nebo elektronické výpovědi.

Dříve jsme využívali odlišné e-shopové řešení, nazvané Shoptet 3. Aktuální nový systém, který získávají všichni zákazníci od října 2011 se nazývá Shoptet 4. Obchodní podmínky i ceník jsou pro jednotlivé systémy odlišné.

Obchodní podmínky pro Shoptet 4 naleznete zde. Ceník jednotlivých tarifů a modulů, platný od 10.10.2011, se nachází zde

Obchodní podmínky pro Shoptet 3 naleznete zde. Ceník jednotlivých tarifů a modulů, platný do 09.10.2011, se nachází zde.

SHOPTET 3 versus SHOPTET 4

Pokud si nejste jisti, který ze systémů využíváte, na následujících obrázcích můžete vidět jak se liší administrace těchto systémů.

Shoptet 3

Shoptet 4

Nahlásit neaktuální obsah

Nevyplňujte toto pole:
Nahlásit neaktuální obsah

 

Založte si zcela ZDARMA na zkoušku testovací e-shop nebo pokladní systém v naší službě Shoptet.cz


Potřebujete poradit?

Mrkněte na nejčastější otázky a případne nám napište na helpdesk :-)