Logo

Nápověda

Pro obchody od shoptetu

 
 

Import zákazníků

K čemu slouží import zákazníků?

Pomocí importu zákazníků můžete hromadně zadat nové zákazníky a editovat ty stávající. Změnit jim ceník, výši slevy atd. Export zákazníků a import jsou kompatibilní. Můžete si tedy nejprve vyexportovat soubor, editovat ho a importovat zpět.

Export zákazníků naleznete v administraci pod sekcí Zákazníci –> Export.

Jak importovat zákazníky?

Import zákazníků naleznete pod kartou Zákazníci –> Import. Import nahrávejte ve formátu CSV. Stačí připravený soubor nahrát přes tlačítko Vybrat soubor a kliknout na tlačítko Import. Karta Log obsahuje informace o průběhu importu, tedy zda byl úspěšně dokončen, zda byly některé řádky přeskočeny atd.

K stáhnutí poskytujeme vzorový CSV soubor.

import zákazníků

Seznam použitelných značek

V tabulce níže naleznete seznam všech značek, které můžete použít pro názvy jednotlivých sloupečků. Povinné jsou pouze sloupečky billingFullname a email. Při importu nového zákazníka tedy stačí vyplnit jeho jméno a e-mail.

Název sloupce Povinný Popis
email ano Přihlašovací e-mail zákazníka. Musí být unikátní. Lze ho do e-shopu zadat pouze jednou. Pokud použijete v importu již existující mail, řádek bude přeskočen a žádná změna se neprovede. Tuto informaci lze vyčíst ze záložky log.
billingFullName ano Fakturační údaje - jméno zákazníka.
guid ne Globální unikátní ID zákazníka. Pokud importujete nové zákazníky, tento sloupeček do souboru nemusíte zadávat, bude vygenerován automaticky ve tvaru d7cc9ff4-9a15-11e3-bb01-ac162d8a2454. Pokud aktualizujete stávající zákazníky, využijte guid z exportu zákazníků. V takovém případě je nutné guid použít, aby systém věděl jakého zákazníka edituje a neduplikoval vám údaje.
registrationDate ne Datum registrace. Je třeba zadat ve formátu rrrr-mm-dd hh:mm:ss. Pokud editujete soubor v Excelu, doporučujeme dát si pozor na automatické úpravy formátu data. V tomto případě je lepší data zkontrolovat například v poznámkovém bloku. Pokud provádíte export a následný import a data registrace nechcete upravovat, sloupeček můžete zcela vymazat.
billingCompany ne Název společnosti, v případě, že zákazník fakturuje na firmu.
companyId ne IČ společnosti, v případě, že zákazník fakturuje na firmu.
vatId ne DIČ společnosti.
billingStreet ne Ulice - fakturační údaje.
billingHouseNumber ne Číslo popisné - fakturační údaje.
billingCity ne Fakturační údaje - město.
billingDistrict ne Fakturační údaje - okres.
billingCountry ne Fakturační údaje - země. Název se musí shodovat s některou ze zemí definovaných v administraci pod odkazem /admin/zeme-doruceni/, jinak bude ignorován.
billingZip ne Fakturační údaje - PSČ.
shippingGuid ne Globální unikátní ID doručovací adresy. Jeden zákazník může mít více doručovacích adres, ale exportujeme vždy jen jednu (náhodnou). Hodnota tohoto pole určuje, která hodnota byla vyexportována. Pokud chcete tuto adresu aktualizovat, sloupeček ponechte beze změny. Pokud chcete zákazníkovi přidělit další, sloupeček z importu vymažte.
shippingFullName ne Doručovací adresa - jméno zákazníka.
shippingCompany ne Doručovací údaje - název společnosti.
shippingStreet ne Doručovací údaje - ulice.
shippingHouseNumber ne Doručovací údaje - číslo popisné.
shippingCity ne Doručovací údaje - město.
shippingCountry ne Doručovací údaje - země. Název se musí shodovat s některou ze zemí definovaných v administraci pod odkazem /admin/zeme-doruceni/, jinak bude ignorován.
shippingZip ne Doručovací údaje - PSČ.
accountGuid ne Dlobální unikátní ID přihlašovacího účtu. Jeden zákazník může mít více účtů, kterými se přihlašuje na frontendu. Exportujeme pouze jeden z účtů, náhodně zvolený z těch, kteří mají Admin nastavené na „Ano“. Hodnota tohoto pole je tedy jednoznačný identifikátor daného účtu. Pokud chcete aktualizovat právě tento účet, ponechte accountGuid vyplnený, pokud chcete přidat další, hodnotu z accountGuid vymažte.
phone ne Telefon zákazníka.
customerGroup ne Zákaznická skupina.
extraDiscountPct ne Dodatečná sleva zákazníka v procentech. Stačí vyplnit číselnou hodnotu, například 3. Sleva bude importována pod kartu Slevy do pole "dodatečná „sleva“.
pricelistName ne Název ceníku, který bude zákazníkovi přiřazen. Jméno se musí shodovat s jedním z ceníků ze sekce /admin/ceniky/. Aby bylo možné ceníky měnit, je třeba mít zapnutý modul Dealerské ceny, jinak bude sloupec ignorován.
remark ne Poznámka.

Jak si nový zákazník vytvoří heslo ke svému účtu?

Hesla zákaznických účtů nelze exportovat ani importovat. Hesla jsou z bezpečnostních důvodů hashována, neznáme tedy jejich skutečnou podobu. Pokud tedy naimportujete nového zákazníka, při jeho prvním pokusu o přihlášení se mu zobrazí stránka, kde může o nové heslo požádat. Nejprve klientovi přijde odkaz, po jeho aktivaci mu ihned přijde nové heslo, které si může po přihlášení ke svému účtu změnit.

přihlášení importovaného zákazníka

Nahlásit neaktuální obsah

Nevyplňujte toto pole:
Nahlásit neaktuální obsah