Logo

Nápověda

Pro obchody od shoptetu

 
 

Import produktů

Import produktů vám usnadní práci při zadávání nových produktů do e-shopu. Pokud chcete do e-shopu přidat například 1 000 položek, zabralo by příliš mnoho času přidávat je po jedné. Ač vám může import produktů připadat složitý, po prvním nahrání zjistíte, že tomu tak není. Import produktů naleznete v administraci pod záložkou Produkty –> Import.

Následující podrobná nápověda vám vysvětlí nejen jednotlivé kroky, potřebné ke správnému nastavení. Seznámí vás také se značkami, které jsou pro systém přípustné a poskytne vám vzorový soubor pro import.

Zde můžete hromadně importovat produkty z vašeho XLSX, CSV nebo XML souboru (formát XLS není podporován).

Pokud využíváte OpenOffice, ukládejte soubor ve formátu CSV. Je nutné zvolit kódování Windows 1250 a jako oddělovače nastavte znak středník ; a text v těchto uvozovkách ". Tím zaručíte správnou kompatibilitu souboru s naším systémem. Případně je možné využít editory LibreOffice a Kingston Office, které nabízejí kompatibilitu XLSX souborů.

Ideální cestou je použít export produktů přímo z administrace e-shopu, upravit/přidat sloupce a následně naimportovat zpět. Pokud máte soubor ve formátu XLS, nestačí ho jen přejmenovat. Je třeba ho uložit ve formátu XLSX, jinak ho systém nepřijme. Více o formátu CSV se dozvíte na konci tohoto textu.

XML soubor musí být validní dle RNG schématu. Validitu a popis celé specifikace tohoto formátu je možné prověřit ve validátoru. Více v nápověde XML validace.

Jak provést import produktů

 1. Vybrat soubor: zde můžete vložit váš XLSX nebo CSV soubor z počítače. Obsah souboru musí být v přesném formátu (viz níže),
 2. Import: poté, co máte soubor, kliknete na toto tlačítko a import bude proveden,
 3. Log: v této záložce máte k dispozici informace o posledních provedených importech,
 4. Nastavení importu: tomuto nastavení věnujte maximální pozornost:

  1. Smazat produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru: maže kompletně vše, co není v importovaném souboru. Pokud byste například chtěli upravit importem jen jeden produkt a zaškrtli tuto možnost, vše se smaže a na e-shopu zůstane pouze jeden produkt,
  2. Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru:vše na e-shopu zůstává, žádný produkt nebude smazán - produkty obsažené v importovaném souboru budou upraveny,
  3. Změnit jen produkty obsažené v importu a smazat u těchto produktů varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru: smaže všechny varianty, které jsou zadané v e-shopu, ale nebudou zadané v importovaném souboru u produktů.

Pravidla importu

Aby byly produkty úspěšně naimportovány, je potřeba údaje vyplnit podle následujících pravidel:

 • sloupce code a name by měly být vždy první zleva, na pořadí ostatních sloupců nezáleží,
 • pokud máte například uprostřed souboru několik prázdných řádků, systém je vyhodnotí jako konec importu, řádky produktů na sebe tedy musí navazovat,
 • sloupečky označené jako nepovinné nemusí v importovaném souboru být uvedeny,
 • pokud upravujete produkty, které v e-shopu již existují, můžete uvést jen ty sloupečky, které chcete změnit,
 • nenechávejte v importním souboru zcela prázdné sloupečky (kromě povinného pairCode v případě, že nemáte varianty)
 • Pozor: je rozdíl mezi tím, pokud není nepovinný sloupeček v souboru uveden a tím, pokud existuje, ale nejsou vyplněny jeho hodnoty. Mít toto na paměti je důležité zejména u produktu, které již v e-shopu existuje a vy chcete importem jeho vlastnosti aktualizovat. V prvním případě by původní vlastnosti produktu byly zachovány, ve druhém případě by byly přepsány prázdnými hodnotami,
 • sloupečky označené jako povinné (code, name) musí být v souboru uvedeny vždy v případě nového produktu i v případě, že importem upravujete již existující produkty,
 • pokud importovaný soubor vytváříte z exportu z vašeho e-shopu, pečlivě si překontrolujte kódy. Pro export jsou některé kódy jiné a nebudou vám pro import fungovat, například související a alternativní produkty.

Pokud importujete slova, která začínají velkým písmenem s diakritikou (například Čaje nebo Šlehačky), doporučujeme kvůli kódování češtiny využít formát XLSX. Mohlo by se stát, že znak s diakritikou nebude brán v potaz a naimportují se vám slova „aje“ a „lehačky“. Případně lze ve formátu CSV obejít tím, že dané slovo dáte do uvozovek, tedy například „Čaje“.

Pokud importujete soubor s produkty, které mají varianty, dávejte v souboru řádky jednotlivých variant pod sebe se shodným pairCodem. Když budete mít jednu variantu na zcela odlišném místě v souboru, může se nahrát jako duplicitní samostatný produkt.

Při importu souboru ve formátu XML, doporučujeme omezit ho na 1 000 záznamů (větší soubor rozdělit a nahrávat po částech).

Název sloupce Povinný Možné hodnoty Výchozí hodnota Popis
code ano     Kód produktu nebo varianty. Musí být jedinečný vrámci celého e-shopu.
pairCode ano     Párovací kód označující variantu produktu. Všechny varianty jednoho produktu musí mít stejný párovací kód. V případě, že vaše produkty varianty nemají, ponechte sloupeček pairCode prázdný. pairCode může obsahovat číslice i písmena.
name ne     Název produktu
shortDescription ne    

Stručný popis produktu. Tento popis se zobrazuje např. ve výpisu kategorie produktu nebo se exportuje vyhledávačům zboží.

description ne     Podorobný popis produktu. Zobrazuje se v detailu produktu.
itemType ne     Druh položky: Zde můžete zvolit, zda se jedná o nový produkt (product), bazarový produkt (baazar) nebo službu (service). Tato informace se bude odesílat do vyhledávačů zboží.
manufacturer ne     Výrobce produktu
metaDescription ne     Meta popisek produktu
currency ne     Kód měny, v které je uvedena cena produktu nebo varianty.
ean ne     EAN produktu nebo varianty
productNumber ne     Produktové číslo produktu nebo varianty (ISBN)
partNumber ne     Part number produktu nebo varianty
variantVisibility ne 0;1   Skrývání a zobrazování variant: uvádějte hodnoty 1 pro zobrazení, 0 pro skrytí. Nenechávejte políčka nevyplněná.
productVisibility ne hidden; visible  

Skrývání a zobrazování produktu: hodnota hidden produkt skryje, hodnota visible je výchozí stav, produkt bude vidět. Další možné hodnoty: blocked: zamezí objednání produktu; showRegistered: produkt je viditelný pouze pro registrované uživatele; blockUnregistered: produkt nelze zakoupit, pokud zákazník není registrován; cashDeskOnly: zobrazit jen na pokladně; detailOnly: produkt bude přístupný pouze přes přímý odkaz, nikoli přes menu či vyhledávání e-shopu.

serialNumber ne     Sériové číslo produktu nebo varianty
externalCode ne     Kód výrobce produktu nebo varianty
plu ne     PLU produktu nebo varianty
categoryText ne    

Zařazení produktu do kategorie: 
hodnota v exportu: A > B > C > D >> E
způsobí, že produkt bude zařazen pouze do kategorie E

hodnota v exportu: >> A > B >> C > D >> E
způsobí, že produkt bude zařazen pouze do kategorie A, C, E

price ne     Cena produktu nebo varianty, uvádí se pouze číselná hodnota bez speciálních znaků.
standardPrice ne     Původní cena produktu nebo varianty
purchasePrice ne     Nákupní cena produktu nebo varianty
priceRatio ne     Cenový koeficient. Cena produktu se počítá vynásobením zadané ceny a tohoto koeficientu. Pokud chcete, aby výsledná cena byla stejná jako v políčku Cena, nastavte koeficient na 1. 
includingVat ne 0;1   Uvádí, zda jsou uvedené ceny bez DPH nebo vč. DPH.  Hodnota 0 je určena pro bez DPH a hodnota 1 je určena pro včetně DPH.
percentVat ne     Procentuální sazba daně produktu nebo varianty.
stock ne     Počet ks (produktu nebo varianty) skladem. Sloupec má smysl pouze pokud máte na svém e-shopu aktivní modul skladového hospodářství. Zadáváte pouze číslo.
negativeAmount ne 0;1   Uvádí, zda lze produkt nakupovat i do mínusových skladových zásob. Sloupec má smysl pouze pokud máte na svém e-shopu aktivní modul skladového hospodářství).
minimumAmount ne     Minimální objednatelné množství.
maximumAmount ne     Maximální objednatelné množství.

availability

ne     Dostupnost produktu či varianty při vypnutém skladovém hospodářství.

availabilityInStock / availabilityOutOfStock

ne     Dostupnost při zapnutém skladovém hospodářství. Dostupnost (InStock), dostupnost při vyprodání (OutOfStock)
unit ne     Jednotka produktu nebo varianty
warranty ne     Záruka
weight ne     Hmotnost produktu nebo varianty
tollfree ne 0;1   Údaj pouze pro Zboží.cz. Zda-li zobrazovat produkt nebo nezobrazovat.
firmyCz ne 0;1   Uvádí, zda se má produkt objevit v profilu firmy na serveru Firmy.cz.
decimalCount ne 0-3   Uvádí, na kolik desetinných míst lze vložit poměr množství kusu produktu do košíku. Tj. místo vložit do košíku 1 ks, můžete vložit 1.8 ks, v případě jednoho desetinného místa, nebo 2.88 ks v případě 2 desetinných míst. Adekvátně k tomuto nastavení se odpočítává sklad (na skladě je tak možné mít například 3.4 ks produktu). V administraci naleznete toto nastavení v detailu produktu pod názvem „Počet číslic za desetinnou čárkou“.
freeShipping ne 0;1   Uvádí, zda bude mít produkt povolenou dopravu zdarma.
freeBilling ne 0;1   Uvádí, zda bude mít produkt povolenou platbu zdarma.
action ne 0;1   Uvádí, zda bude u produktu zobrazen příznak akce.
new ne 0;1   Uvádí, zda bude u produktu zobrazen příznak novinka.
tip ne 0;1   Uvádí, zda bude u produktu zobrazen příznak tip.
image ne     Absolutní cesta k obrázku produktu. Při importu více obrázků lze použít názvy sloupců image2, image3. Zároveň je ale nutné mít v souboru i sloupec image.
defaultImage ne     Absolutní cesta k obrázku u varianty produktu. Ke každé variantě produktu lze přiřadit jeden obrázek. 
imageDesc ne     Alternativní popis obrázku. Při importu více obrázků lze použít názvy sloupců imageDesc2, imageDesc3. Zároveň je ale nutné mít v souboru i sloupec image.
relatedProduct ne     Kód souvisejícího produktu (pro více produktů: sloupec: relatedProduct;relatedProduct2;relatedProduct3;...)
alternativeProduct ne     Kód alternativního produktu (pro více produktů: sloupec: alternativeProduct;alternativeProduct2;alternativeProduct3;...)
actionPrice ne     Akční cena produktu
actionFrom ne     Od jakého data bude platit akční cena (formát YYYY-MM-DD).
actionUntil ne     Do jakého data bude platit akční cena (formát YYYY-MM-DD).
applyDiscountCoupon ne 0;1   Umožňuje nastavit u jednotlivých položek, zda je pro ně možné použít slevový kupon. Hodnota 1: slevový kupon bude možné použít; hodnota 0 nebo nevyplněná hodnota: slevový kupon nebude možné na položku aplikovat.
applyLoyaltyDiscount ne 0;1   Umožňuje nastavit u jednotlivých položek, zda je na ně možné uplatnit věrnostní slevu. Hodnota 1: věrnostní slevu bude možné uplatnit; hodnota 0 nebo nevyplněná hodnota: věrnostní slevu nebude možné na položku aplikovat.
applyQuantityDiscount ne 0;1   Umožňuje nastavit u jednotlivých položek, zda je na ně možné uplatnit množstevní slevu. Hodnota 1: množstevní slevu bude možné použít; hodnota 0 nebo nevyplněná hodnota: množstevní slevu nebude možné na položku aplikovat.
applyVolumeDiscount ne 0;1   Umožňuje nastavit u jednotlivých položek, zda je na ně možné uplatnit objemovou slevu. Hodnota 1: objemovou slevu bude možné použít; hodnota 0 nebo nevyplněná hodnota: objemovou slevu nebude možné na položku aplikovat.
defaultCategory ne     Umožňuje změnu výchozí kategorie. Aktuálně stačí, když vyexportujete soubor, změníte kategorii a naimportujete zpět. Postup: vytvořte šablonu exportu, která bude obsahovat jen varianty a výchozí kategorie, poté změňte dle vašich požadavků kategorii a naimportujte zpět. Další informace: Na hl. kategorii lze odkázat pouze uvedením názvu kategorie. Na podkategorii funguje klasická struktura Kategorie > podkategorie > podpodkategorie. Pokud zadáte pouze název podkategorie, vytvoří se znovu jako hlavní.
allowsPayU ne 0;1   Uvádí, zda bude možné produkt zakoupit přes platby PayU.
allowsIPlatba ne 0;1   Uvádí, zda bude možné produkt zakoupit přes Iplatbu (na splátky).
maxDiscount ne     Uvádí maximální možnou slevu, zadávejte bez procent, pouze číslo.
filteringProperty ne     Parametry pro filtrování u produktu, z nich je pak možné vytvořit parametrické filtry. V souboru se název sloupce přidává v tomto tvaru filteringProperty:Název_parametru . Do sloupce se pak zadávají hodnoty parametrů.
textProperty ne     Popisné parametry k produktu. Pokud je jich více jsou v souboru jako textProperty, textProperty2 atd. Hodnoty ve sloupcích jsou ve tvaru například: Hmotnost;22g z čehož první je parametr a za středníkem je jeho hodnota. 
variant:hodnota ne     Pro správné zadání musí být vyplněný sloupček pairCode. Pojem hodnota ve jménu sloupce určitě název parametru a jednotlivé řádky v tomto sloupci určují hodnoty parametru. Příklad: Název sloupce variant:Barva a v řádku u stejného pairCode je uvedeno Bílá v dalším řádku Modrá. Vytvoří se produkt s dvěmi variantami Bílá a Modrá. Maximum jsou tři parametry na variantu
relatedVideo ne    

Importuje související videa, je třeba zadat ve formátu název; url adresa . Tedy například: Instrukce;https://www.youtube.com/watch?v=PF9z-kEmic4

Další videa je možné importovat přes sloupečky relatedVideo2, relatedVideo3 atd.

Import produktu bez variant a s variantami

Oba typy produktu se zapisují do importovacího souboru zcela stejně. Jediným rozdílem je sloupec pairCode:

 • produkt bez variant mají tento sloupec prázdný,
 • produkt s variantami mají sloupec vyplněný hodnotou, která je pro všechny varianty stejného produktu stejná. Například, chceme-li importovat produkt se 4 variantami, 4 řádky v souboru budou mít stejný pairCode. Jakou hodnotou sloupec vyplníme je zcela libovolné,
 • Pokud budete chtít naimportovat atribut vícekrát, tak můžete využít sloupce image, relatedProductCode a alternativeProductCode, které mohou být použity v importu vícekrát s unikátním indexem na konci (např. image2, image3, alternativeProductCode2).

Import kategorií

Pro import kategorií využíváte sloupeček categoryText. Pokud kategorie ještě nejsou založené v e-shopu, e-shop je vytvoří. Do sloupečku vepisujete kategorie v podobě Kategorie >Podkategorie>Podpodkategorie,  jako oddělovač využíváte značku >. Pokud chcete produkt zařadit do více kategorií, přidejte další sloupeček, nazvěte ho categoryText2 a stejným způsobem do něj vepište cestu ke kategorii.

Co dělat, když máte na e-shopu více kategorií, které se jmenují stejně? Jak zamezit duplicitě?

V systému je třeba odlišit kategorie, které jsou stejně nazvané. Budete mít například tři kategorie s názvem Bylinné čaje. Pokud provedete import produktů, nemusí se produkty nahrát do té, do které je zrovna chcete. Toto lze jednoduše obejít. V detailu kategorie v kartě pokročilé je možnost zadat Nadpis v menu. U všech tří kategorií vepište do tohoto pole název Bylinné čaje. Následně přejmenujte názvy daných kategorií tak, aby se lišily. Například Bylinné čaje černé, Bylinné čaje zelené a Bylinné čaje žluté. Pokud máte u nadpisu v menu zvoleno Bylinné čaje, nevyužívejte tento název v nadpisu stránky. V importu budete následně využívat pro každou kategorii její nový název. Tyto rozšířené názvy se nezobrazí v menu kategorií, budou však vidět v záhlaví kategorie.

 
 

3. Import textových parametrů

Textové parametry naleznete v detailu produktu pod záložkou Parametry:

Textové parametry importujete pomocí značky textProperty, pokud jich chcete importovat více, používáte: textProperty2, textProperty3, textProperty4, atd. 

Do systému lze pomocí importu dodat pouze hodnoty Název parametru a Hodnota popisného parametru. Vysvětlivku názvu parametru lze doplnit pouze ručně ve vaší administraci.

Příklad importu: Pokud bychom chtěli k výše uvedenému obrázku produktu dodat například parametr Doporučená teplota praní (pro levý sloupec): 60° (pro pravý sloupec), zapíšeme daný parametr následovně:

zápis textových parametrů pro import

Jako oddělovací znak pro levý a pravý sloupec slouží středník. Nevkládejte tedy další středníky do textu, který je určen pro levý nebo pravý sloupec, jinak import proběhne chybně. Pokud bychom chtěli smazat například řádek dva z výše uvedeného obrázku, tedy Zapínání : knoflík, nechte kolonku textProperty2 prázdnou.

Při importu produktu s variantami, které májí více řádků, je třeba vyplnit všechny řádky.

chování textových parametrů při importu variant

Import akční ceny

Akční cenu (actionPrice) je třeba vždy importovat s parametry actionFrom a actionUntil. Jedná se o platnost dané akce. Datum zadáváte ve formátu YYYY-MM-DD, formát buňky je nastaven jako Text (při modifikaci v Excelu nedochází k automatickému přeformátování).

Ukázky CSV souboru:

CSV soubor otevřený v Excelu:

csv soubor otevřený v excelu

CSV soubor otevřený v poznámkovém bloku:

csv soubor otevřený v poznámkovém bloku

Související příspěvky

Nahlásit neaktuální obsah

Nevyplňujte toto pole:
Nahlásit neaktuální obsah