Logo

Nápověda

Pro obchody od shoptetu

 
 

Informační emaily

Informační e-maily zasílají zákazníkovi informaci o tom, v jakém stavu se nachází jeho objednávka. Nastavení informačních e-mailů naleznete pod Nastavení –> Emaily.

Automatické zasílání

Systémové akce

V první záložce naleznete systémové informační e-maily, které odchází zákazníkovi automaticky. Pokud budete chtít editovat přímo tyto, je třeba se do daného maily pro kliknout a poté nahoře zvolit Editovat šablonu. Případně můžete přidat i dalšího příjemce.

Jestliže budete chtít zákazníkovi navíc zaslat k e-mailu přílohu, můžete tak učinit přiložením souboru úplně dole v editace e-mailu, viz:

Stavy objednávek

V druhé záložce se nachází vypsané všechny stavy objednávek, které v e-shopu máte. Buď se jedná o systémové stavy, nebo zde naleznete své individuálně vytvořené stavy. K těmto stavům následně můžete vytvořit e-mail, který se prostřednictvím změny automaticky odešle.

Jednoduše se rozkliknete do e-mailu Nevyřízená, zde upravíte text e-mailu a dáte uložit. Můžete využít značek, které propíší danou hodnotu. Seznam naleznete níže. Pomocí těchto e-mailů můžete odesílat i dokumenty (faktur, dodací listy, atp) vytvořené u objednávky, pro správné odeslání, však musí existovat.

Šablony emailů

V poslední záložce naleznete přednastavené šablony některých nejpoužívanějších e-mailů, které jsou spojeny s automatickými emaily a jsou navázány na nějakou akci (platba převodem, doručovací a fakturační adresy, atp). Případně si je můžete zkopírovat, nebo se jimi inspirovat. K šablonám e-mailů opět lze přidávat na konci editace dokumentu přílohy.

Informační e-maily

V této sekci naleznete prostor pro vkládání svých individuálně vytvořených e-mailů. Následně se takový e-mail objeví přímo v sekci, kterou si zvolíte a poté jej můžete jednoduše odeslat zákazníkovi. Takové e-maily můžete využít v případě zasílání dodatečných informací zákazníkovi, které nejsou standardně obsažené v stavových objednávkách, anebo v potvrzení objednávky.

Jaké značky mohu v informačních emailech použít?

Následující značky se automaticky nahradí u dané objednávky příslušnou hodnotou. Pokud tedy například do e-mailu zadáte Vaše objednávka č. #ORDER_CODE# byla vyřízena, zákazníkovi se v e-mailu místo značky zobrazí číslo dané objednávky (Vaše objednávka č. 2011000050 byla vyřízena).

Obecně u každého dokumentu:

Kód Popis
#DOCUMENT_TYPE# Jméno dokumentu, např. Faktura, Dobropis, Objednávka..
#DOCUMENT_NUMBER# Číslo dokumentu
#WEBSITE_NAME# Název Vašeho e-shopu - je třeba mít vyplněný v Nastavení obchodu
#PROJECT_PHONE# Značka propisuje telefon nastavený pod kartou Nastavení - Základní nastavení - Údaje prodejce - Kontaktní informace pro Vaše zákazníky.
#PROJECT_ICQ# Číslo Vašeho icq účtu
#BANK_ACCOUNT# Číslo bankovního účtu, je třeba vyplnit v detailu každé měny
#IBAN# Číslo bankovního účtu v IBAN formátu, je třeba vyplnit v detailu každé měny
#BIC# SWIFT kód banky, je třeba vyplnit v detailu každé měny

Objednávka (+ faktura a zálohova faktura; dobropis a dodací list pouze pokud mají vyplněno číslo objednávky):

Kód Popis
#ORDER_DATE# Datum objednávky
#ORDER_DATETIME# Datum a čas vytvoření objednávky
#ORDER_CODE# Kód objednávky
#ORDER_WEIGHT# Celková hmotnost objednávky
#ORDER_STATUS# Stav objednávky
#ORDER_STATUS_ID# Identifikační číslo stavu objednávky (možno použít na podmíněné vkládání, např. #TEMPLATE[ORDER_STATUS_ID=4].orderContent)
#PRICE_WITH_VAT# Celková cena objednávky vč. DPH
#PRICE_VAT# Celkové DPH objednávky
#PRICE_ROUNDING# výše zaokrouhlení ceny
#SHOP_REMARK# Poznámka obchodníka k objednávce
#EXCHANGE_RATE# Měnový kurz, který byl nastaven v době uskutečnění objednávky
#CURRENCY# Měna, ve které byla objednávka uskutečněna
#ONLINE_PAYMENT_BUTTON# Odkaz na možnost online zaplacení
#BILLING_METHOD# Značka vkládá obsah šablony billingInfo - informace pro platbu převodem, ale pouze v případě, že objednávka je placena převodem.
#PACKAGE_URL# URL zásilky (pro správné zobrazení musí být vyplněné číslo balíku)
#ADDITIONAL_INFO_TABLE# tabulka všech doplňujících informací včetně názvů řádků
#ADDITIONAL_INFO_1,2,..-6# obsahy jednotlivých doplňujících informací - řádek 1-6
#REMARK# Poznámka zákazníka k objednávce
#EMAIL# Email zákazníka
#PHONE# Telefon zákazníka
#FULL_NAME# Celé jméno zákazníka
#IDENTIFICATION_NUMBER# Identifikační číslo zákazníka
#COMPANY# Firma zákazníka
#STREET# Ulice zákazníka
#HOUSE_NUMBER# Číslo domu
#ADDITIONAL# doplňková informace k platbě
#CITY# Město zákazníka
#DISTRICT# Okres
#ZIP# PSČ zákazníka
#COUNTRY# Jméno země zákazníka
#COMPANY_ID# IČO
#VAT_ID# DIČ
#DELIVERY_FULL_NAME# Celé jméno zákazníka pro doručení
#DELIVERY_COMPANY# Dodací firma
#DELIVERY_STREET# Dodací ulice
#DELIVERY_HOUSE_NUMBER# Dodací číslo domu
#DELIVERY_ADDITIONAL# doplnňková informace k dopravě (např. pobočka heurekaPointu)
#DELIVERY_CITY# Dodací město
#DELIVERY_DISTRICT# Dodací okres
#DELIVERY_ZIP# Dodací PSČ
#DELIVERY_COUNTRY# Dodací jméno země
#YEAR_SHORT# současný rok, např. na copyright
#PACKAGE_NUMBER# Číslo balíku
#TEMPLATE.orderContent# Obsah objednávky (co zákazník nakoupil, způsob dopravy a platby) v tabulkovém výpisu.

Obsah tabulky lze ovlivnit pomocí řídících proměnných:

  • #TEMPLATE.orderContent[showAvailabilityOrder=1]# -  zobrazí sloupec s předpokládanou skladovou dostupností před provedením objednávky, lze použít pouze v okamžiku provedení objednávky
  • #TEMPLATE.orderContent[showAvailabilityCurrent=1]# - zobrazí sloupec s aktuální skladovou dostupností - využijete zejména pro informování zákazníka o stavu objednávky při pozdější komunikaci
  • #TEMPLATE.orderContent[showRemainingAmount=1]# - použitelné zejména pro e-mail e-shopu - zobrazí zbývající skladovou dostupnost po provedení objednávky

Proměnné je možné kombinovat, například: #TEMPLATE.orderContent[showAvailabilityOrder=1,showRemainingAmount=1]#.

Vzhled tabulky lze ovlivnit přes CSS blok vložený na začátek emailu.

Faktura, zálohová faktura a dobropis:

Kód Popis
#INVOICE_CODE# číslo faktury (pouze faktura a dobropis)
#INVOICE_PROFORMA_CODE# číslo zálohové faktury (pouze faktura a zalohova faktura)
#INVOICE_CREDITNOTE_CODE# číslo dobropisu (pouze dobropis)
#INVOICE_BANK_ACCOUNT# účet uvedený v dokumentu
#INVOICE_IBAN# iban uvedený v dokumentu
#INVOICE_BIC# bic uvedený v dokumentu
#INVOICE_BILLING_METHOD_NAME# název způsobu platby
#INVOICE_REMARK# poznámka k dokumentu
#PRICE_WITH_VAT# částka s dph
#PRICE_VAT# dph
#PRICE_ROUNDING# zaokrouhlení
#PRICE_WITHOUT_ROUNDING# částka bez zaokrouhlení
#VARIABLE_SYMBOL# variabilní symbol
#CONSTANT_SYMBOL# konstantní symbol
#SPECIFIC_SYMBOL# specifický symbol
#DUE_DATE# datum splatnosti
#TAX_DATE# datum zdan. plnění (pouze faktura a dobropis)
#EXCHANGE_RATE# koeficient přepočtu měny (pouze faktura a dobropis)

Dodací list:

Kód Popis
#DELIVERYNOTE_CODE# číslo dodacího listu
#DELIVERYNOTE_DATE# datum vydání
#DELIVERYNOTE_REMARK# poznámka k dokumentu
#EMAIL# Email zákazníka
#PHONE# Telefon zákazníka
#FULL_NAME# Celé jméno zákazníka
#IDENTIFICATION_NUMBER# Identifikační číslo zákazníka
#COMPANY# Firma zákazníka
#STREET# Ulice zákazníka
#HOUSE_NUMBER# Číslo domu
#ADDITIONAL# doplňková informace k platbě
#CITY# Město zákazníka
#DISTRICT# Okres
#ZIP# PSČ zákazníka
#COUNTRY# Jméno země zákazníka
#COMPANY_ID# IČO
#VAT_ID# DIČ
#DELIVERY_FULL_NAME# Celé jméno zákazníka pro doručení
#DELIVERY_COMPANY# Dodací firma
#DELIVERY_STREET# Dodací ulice
#DELIVERY_HOUSE_NUMBER# Dodací číslo domu
#DELIVERY_ADDITIONAL# doplnňková informace k dopravě (např. pobočka heurekaPointu)
#DELIVERY_CITY# Dodací město
#DELIVERY_DISTRICT# Dodací okres
#DELIVERY_ZIP# Dodací PSČ
#DELIVERY_COUNTRY# Dodací jméno země
#SHIPPING_NAME# Název vybrané dopravy

Jak nastavím sledování zásilky?

V případě, že je vyplněno číslo zásilky (zcela dole v detailu objednávky) a příslušná doprava má nastavenou přepravní společnost (například Česká pošta), pak je možné odeslat e-mail se značkami #PACKAGE_URL# a #PACKAGE_NUMBER# . Zákazníkovi přijde číslo zásilky a odkaz k jejímu sledování.

Jaké úpravy jsou potřebné v případě, že využívám heureka košík?

Standardně je v základní šabloně informačního e-mailu obsaženo:

Číslo účtu: #BANK_ACCOUNT#

Variabilní symbol platby: #ORDER_CODE#

Při využití Heureka košíku však informace o platbě nesmí být obsaženy v případě, že není zvolena platba převodem. Pokud tuto službu od Heureky chcete využívat, smažte výše uvedené informace a nahraďte je značkou #EMAIL[BILLING_METHOD=transfer].billingInfo# . Ta propisuje platební údaje pouze v případě, že zákazník zvolí platbu převodem. V nastavení dané platby je třeba mít systémové označení převodem u typu platby.

Související příspěvky

Nahlásit neaktuální obsah

Nevyplňujte toto pole:
Nahlásit neaktuální obsah